NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Bestuur van de Orde

Het bestuur van de Orde wordt gekozen door de leden. Op dit moment is de samenstelling als volgt:

Voorzitter mw. mr. Dr. E.J.A. van Wanrooij mail
Secretaris ir. T.G.R. Reijns mail
Penningmeester ir. M. van Rooij mail
Leden

mw ir. M.J. Smilde- Westmaas
drs. J. Mannaerts
Mw. Dr. Ir. A.E. Cazemier
Ir. A.R. Aalbers