NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen

Agenda

Terug
9
nov

Najaarslezing Jonge Orde

9 november 2018


naar goede gewoonte organiseert de Jonge Orde ook dit jaar weer een najaarslezing met borrel.

We zijn verheugd om op 9 november 2018 de onder octrooigemachtigden in opleiding geroemde spreker dr. mr. ir. M.W.D. (Marc) van der Burg, juridisch en technisch adviseur bij Octrooicentrum Nederland als gastspreker te ontvangen voor een lezing getiteld:

“Twee mogelijke wegen voor modernisering van de octrooilicentie in de ROW1995”.

Datum: 9 november 2018
Tijdschema:
Ontvangst 15:30-16u
Lezing 16u-17u30
Borrel: 17u30-19u
Locatie: Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht

De lezing is gratis en wij verwelkomen graag zowel ervaren octrooigemachtigden als octrooigemachtigden i.o.
Inschrijven kan via een mailtje naar brigou@nlo.eu.

Samenvatting:
Gestart wordt met de huidige regeling van de (vrijwillige) licentie in de Rijksoctrooiwet 1995. Daarbij komt de positie van de licentienemer (i) jegens inbreukmakers alsmede (ii) jegens een nieuwe octrooihouder die het octrooi heeft gekocht aan de orde. Een belangrijke vraag daarbij is: heeft de licentie een persoonlijk of een zakelijk karakter? Maar ook andere vragen worden bekeken, zoals: “Is een octrooilicentie overdraagbaar of niet?” en “Kan een pandhouder voorkomen dat een octrooihouder licenties verleent?” Uit eigen onderzoek (red. door de spreker) blijkt dat de huidige bepalingen medio 1905 zijn opgesteld na lange discussies binnen de verantwoordelijke Subcommissie.
Alvorens over modernisering na te denken, is het behulpzaam een korte rechtsvergelijking uit te voeren. De regeling van de licentie in het Britse, Franse, Duitse en Zwitserse octrooirecht zal worden bekeken, alsmede art. 47 UPCA. Ook de bevoegdheid tot het verlenen van onderlicenties wordt bekeken in de rechtsvergelijking.
Op grond van de bevindingen uit de rechtsvergelijking zullen twee mogelijke wegen worden verkend waarlangs de octrooilicentie zou kunnen worden gemoderniseerd.


Wanneer

Vrijdag 9 november | 15:30 – 19:00